İflas ve İcra Kanunu (Haciz Kanunu)

İflas ve İcra Kanunu tüm maddeleri

İCRA VE İFLÂS KANUNU*

Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932

BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İcra daireleri ve memurları

Madde 1.- (Değişik: 18/2/1965 – 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü ile yeteri kadar yardımcı ve mahallince atanacak katip, mübaşir ve sair müstahdemler bulun­durulur.

Urla Belediyesine Haciz

Urla Belediyesinin banka hesapları, ihaleyle satın alınan konut tipi 42 konteynere karşılık 500 bin liralık ödemenin yapılmaması nedeniyle başlatılan haciz işlemi çerçevesinde bloke edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Roman kökenli vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için ihale yoluyla 500 bin lira bedelle satın alınan konut tipi 42 konteynere karşılık ödemenin zamanında yapılmaması üzerine, alacaklı firma tarafından belediye banka hesaplarına ihtiyati haciz olarak blokaj koyduruldu.

Alacaklı firma avukatı Ebru Atıcı Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkili firmaya gerekli ödenmenin yapılmaması nedeniyle 21 Şubat'ta yasal takip başlattıklarını belirtti.

E Haciz Borç Limiti 50 TL

Daha önce 5 bin lira üstü olarak belirlenen miktar kalktı. Artık 50 TL borcu olanın bile mal varlığı araştırması online yapılıp elektronik haciz uygulanabilecek.

Maliye, Tapu Dairesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, PTT gibi kamu kurumlarıyla yaptığı protokoller çerçevesinde mal varlığı araştırmasını anında yapacak.

Vatan'ın haberine göre; Gayrimenkulü, hisse senedi, bankada ve PTT'de posta çeki hesabı bulunan borçluların mallarına haciz konulabilecek. Bakanlık daha önce amme alacaklarını tahsil etmek için borçlunun mal varlıklarını yazılı ortamda yapıyordu. Bir kişinin mal varlığını öğrenmek için bütün tapu müdürlüklerine yazı yazılıyordu. Bu da hem ek masraf hem de zaman kaybı yaratıyordu.

ONLİNE ARAŞTIRMA

E Haciz Sorgulama icin TIKLA !!

E Haciz Sorgulama

 

Edevlet sisteminin aktif olarak kullanılmasına paralel olarak devlet artık vatandaşlara vermiş olduğu hizmetleri daha hızlı ve ulaşılabilir bir hala getirmek için çalışmaktadır.

Son zamanlarda interneti kurumlarinda aktif olarak kullanan devlet,E-DEVLET ile vatandaslarin bilgilerini internet ortamına taşıyarak vatandaşların bilgiye ve devlet kurumlarindan almis oldugu hizmetlere daha kısa sürede ulasmasini saglamakta..

E HACiZ - e-haciz sorgulama hizmeti

Edevletle Haciz Sorgulama

E Haciz Sorgulama icin TIKLA !!

Haciz Sorgulama

 

Edevlet sisteminin aktif olarak kullanılmasına paralel olarak devlet artık vatandaşlara vermiş olduğu hizmetleri daha hızlı ve ulaşılabilir bir hala getirmek için çalışmaktadır.

Son zamanlarda internetin faydalarini aktif olarak kullanan devlet,E-DEVLET ile vatandaslarin bilgilerini internet ortamına taşıyarak internetle bilgisayar teknolojisi aktif olarak kullanilarak vatandaşların bilgiye ve devlet kurumlarindan almis oldugu hizmetlere daha kısa sürede ulasmakta..

E HACiZ - e-haciz sorgulama hizmeti

Edevletle Haciz Sorgulama

Kız kulesine haciz

Bir icra davası sebebiyle, dün gece tarihi Kız Kulesi'ne avukatlar geldi ve restoranın günlük hasılatına el koydu.

İSTANBUL - İş adamları Ahmet Hamoğlu ile Mustafa Şeker arasındaki icra davası tarihi Kız Kulesi’ne taşındı. İş adamı Şeker, Hamoğlu'nun işlettiği Kız Kulesi’ndeki restorana haciz işlemi yaptırdı. Tarihi Kız Kulesi'ne çıkan avukatlar restoranın günlük hasılatına el koydu.

KARDEŞLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK

E Araç Haciz Sorgulama

Maliye Bakanlığı'nın Ankara'da pilot olarak uyguladığı vergi borcu olan araçlara e-haciz uygulaması başarılı oldu. Uygulamanın 2014 yıldan itibaren tüm yurtta yaygınlaştırılması planlanıyor.
Vergi veya trafik cezası borcu bulunan araçlara internet üzerinden ''şerh'' konulmasını öngören ''E-Araç Haciz Projesi'' eksikliklerinin tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde hayata geçirilecek.
Yeni sisteme göre, Maliye Bakanlığı, borçlu araçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirecek.Tebligat ve posta gibi işlemlere gerek kalmadan, borçlu araçlara internet üzerinden haciz uygulaması gerçekleştirilecek.

SGK alacaklarını 'E-haciz' le tahsil edecek

Son dönemlerde artan e haciz tahsilatlarına SGK'da ekleniyor.Artık SGK'da alacaklarının tahsili için 'E-haciz' yöntemine geçiyor. Borcu bulunan, vatandaşların banka hesaplarına e-haciz konulacak.E hacizle ilgili tüm ayrıntılar...

Yeni İcra ve İflas Kanunu Geliyor

Yeni gelecek kanunla icra kapsamındaki malların satış süresi kısalacak, mal gerçek değerinde satılacak..İcra ve İflas Kanunu sil baştan değişecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslağa göre, ilamsız icra takiplerinde, borçluya bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor. İcra kapsamındaki malların satış süresi kısalacak, mal gerçek değerinde ve daha az masrafla satılacak. İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen suç niteliğindeki fiillere ilişkin davalar iddianameyle açılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulacak. Başkanlık, icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapacak.

LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar haciz edilebilir mi?

LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar haciz edilebilir mi?

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 'kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu' gibi ev eşyalarının 'borçlu ve ailesi için gerekli zorunlu mallar' kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu.

Emsal teşkil edecek kararla; haczi istenen aynı nitelikte olan eşyalardan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olanın borçluya bırakılacak, diğerleri haczedilebilecek.

İcra Haciz

İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır
İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır..
Haciz Nedir?
Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.
Eve İcradan Kâğıt Geldi!
İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okuyunuz. Süreli olduğunu unutmayınız. Bu konuda “adliyeden bir yazı geldi” başlıklı broşüre bakabilirsiniz.

Vergi Borcu Olan Araçlara E-Haciz Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığının vergi borcu olan araçlara e-haciz uygulaması pilot olarak uygulanan Ankara'da başarılı oldu. Uygulamanın önümüzdeki yıldan itibaren tüm yurtta yaygınlaştırılması planlanıyor.

Vergi veya trafik cezası borcu bulunan araçlara internet üzerinden ''şerh'' konulmasını öngören ''E-Araç Haciz Projesi'' eksikliklerinin tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Yeni sisteme göre, Maliye Bakanlığı, borçlu araçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirecek.

Tebligat ve posta gibi işlemlere gerek kalmadan, borçlu araçlara internet üzerinden haciz uygulaması gerçekleştirilecek.

Şerhli araçlar satılamayacak ve teminat olarak gösterilemeyecek. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için araçların borçlarının ödenmesi gerekecek.

Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen kiracıya icra

Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen kiracıya icra geldi.

19 yıl önce İstanbul’dan İzmir ’e taşınan Buket S. kiracısı olduğu evden taşınırken elektrik aboneliğini kapattırmayı unutunca aynı eve kendisinden sonra gelen kiracılar yeni bir abonelik açtırmadı. Son kiracı ise elektrik faturalarını ödemeden gitti. 6 Bin TL’lik elektrik borcu 19 yıl önce evin elektrik aboneliğini alan kiracı Buket S.’ye kaldı.

Unutkanlık İcra Getirdi

PLAKADAN ARAÇ SORGULAMA için TIKLA !!

İkinçi el araç alırken ,alacak olduğunuz aracın plaka bilgilerine ,açılan sorgulama sayfasında ki gerekli yerlere girerek ,aracın özellikleri ve her hangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz . Bu hizmetle araç hakkında Emliyet Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşmanız mümkün.

TIKLA ARAÇ SOGULA !!

Yukarıda linkini verdiğimiz turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, araçların sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla, tescil, hak mahrumiyeti rehin, haciz ve çalıntı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Tıkla İnternetten TRAFİK CEZASI SORGULA ve ÖDE !

Trafik Ceza Sorgulama GİB ,Trafik Cezası Borcu Nasıl ve Nereden Sorgulanır ?

Aracınıza ait Trafik Cezası Sorgulamaları ve ceza ödemeleri Gelir İdarei Başkanlığının web sayfasından yapılmaktadır .

Tıkla Trafik Cezanı Sorgula Öde !!

İçeriği paylaş