SGK alacaklarını 'E-haciz' le tahsil edecek

Son dönemlerde artan e haciz tahsilatlarına SGK'da ekleniyor.Artık SGK'da alacaklarının tahsili için 'E-haciz' yöntemine geçiyor. Borcu bulunan, vatandaşların banka hesaplarına e-haciz konulacak.E hacizle ilgili tüm ayrıntılar...

Yeni İcra ve İflas Kanunu Geliyor

Yeni gelecek kanunla icra kapsamındaki malların satış süresi kısalacak, mal gerçek değerinde satılacak..İcra ve İflas Kanunu sil baştan değişecek. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan taslağa göre, ilamsız icra takiplerinde, borçluya bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor. İcra kapsamındaki malların satış süresi kısalacak, mal gerçek değerinde ve daha az masrafla satılacak. İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen suç niteliğindeki fiillere ilişkin davalar iddianameyle açılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulacak. Başkanlık, icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapacak.

LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar haciz edilebilir mi?

LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar haciz edilebilir mi?

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 'kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu' gibi ev eşyalarının 'borçlu ve ailesi için gerekli zorunlu mallar' kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu.

Emsal teşkil edecek kararla; haczi istenen aynı nitelikte olan eşyalardan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olanın borçluya bırakılacak, diğerleri haczedilebilecek.

İcra Haciz

İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır
İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır..
Haciz Nedir?
Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.
Eve İcradan Kâğıt Geldi!
İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okuyunuz. Süreli olduğunu unutmayınız. Bu konuda “adliyeden bir yazı geldi” başlıklı broşüre bakabilirsiniz.

Vergi Borcu Olan Araçlara E-Haciz Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığının vergi borcu olan araçlara e-haciz uygulaması pilot olarak uygulanan Ankara'da başarılı oldu. Uygulamanın önümüzdeki yıldan itibaren tüm yurtta yaygınlaştırılması planlanıyor.

Vergi veya trafik cezası borcu bulunan araçlara internet üzerinden ''şerh'' konulmasını öngören ''E-Araç Haciz Projesi'' eksikliklerinin tamamlanmasının ardından Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Yeni sisteme göre, Maliye Bakanlığı, borçlu araçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirecek.

Tebligat ve posta gibi işlemlere gerek kalmadan, borçlu araçlara internet üzerinden haciz uygulaması gerçekleştirilecek.

Şerhli araçlar satılamayacak ve teminat olarak gösterilemeyecek. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için araçların borçlarının ödenmesi gerekecek.

Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen kiracıya icra

Elektrik aboneliğini iptal ettirmeyen kiracıya icra geldi.

19 yıl önce İstanbul’dan İzmir ’e taşınan Buket S. kiracısı olduğu evden taşınırken elektrik aboneliğini kapattırmayı unutunca aynı eve kendisinden sonra gelen kiracılar yeni bir abonelik açtırmadı. Son kiracı ise elektrik faturalarını ödemeden gitti. 6 Bin TL’lik elektrik borcu 19 yıl önce evin elektrik aboneliğini alan kiracı Buket S.’ye kaldı.

Unutkanlık İcra Getirdi

PLAKADAN ARAÇ SORGULAMA için TIKLA !!

İkinçi el araç alırken ,alacak olduğunuz aracın plaka bilgilerine ,açılan sorgulama sayfasında ki gerekli yerlere girerek ,aracın özellikleri ve her hangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz . Bu hizmetle araç hakkında Emliyet Genel Müdürlüğü sistemlerinde kayıtlı olan tüm bilgilere ulaşmanız mümkün.

TIKLA ARAÇ SOGULA !!

Yukarıda linkini verdiğimiz turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, araçların sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla, tescil, hak mahrumiyeti rehin, haciz ve çalıntı bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Tıkla İnternetten TRAFİK CEZASI SORGULA ve ÖDE !

Trafik Ceza Sorgulama GİB ,Trafik Cezası Borcu Nasıl ve Nereden Sorgulanır ?

Aracınıza ait Trafik Cezası Sorgulamaları ve ceza ödemeleri Gelir İdarei Başkanlığının web sayfasından yapılmaktadır .

Tıkla Trafik Cezanı Sorgula Öde !!

Taşıt Vergisi - MTV Vergisi Sorgulama ve Ödeme

Taşıt Vergisi Borcu Nasıl Sorgulanır ? , İnterneten Online Taşıt Vergisi Borcu Nasıl Ödenir ?

MTV borcunu öğrenmek ve ödemek isteyen araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi www.gib.gov.tr adresinden sorgulama yaparak borç tutarlarını öğrenebiliyor.

MTV -Taşıt Vergisi Sorgulama | Tıkla Borçunu Öğren

Aynı siteden MTV ödemeleri de yapılabilirken, sorgu için araç plakası, tescil tarihi ve vatandaşlık kimlik numarası veya vergi numarası bilgileri gerekiyor.

MTV Vergi Borcu Ödemesi Yapılabilen Anlaşmalı Bankalar

İcra ve iflas dairelerinde nakit ödeme yapılmayacak

İcra ve iflas dairelerinde nakit ödeme yapılmayacak

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı'nca uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş gününün çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilecek. İcra ve iflas daireleri, aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza edecek.

Belediye ve Kamu Borçları E Hacizle Tahsil Edilecek

Belediye ve Kamu Borçları E Hacizle Tahsil Edilecek
Yeni sistemle, su faturasından cezalara kadar bütün kamu alacakları için banka hesabına haciz konulabilecek. Vergi borcu olanın sadece banka hesabına değil, gemisinden uçağına kadar birçok varlığına da haciz yolu açıldı.

UYAP Giriş

Uyap Nedir ? UYAP Nasıl Kullanılır ?
Uyap Programı: Kısa adıyla uyap olarak bilinen “ulusal yarğı ağı projesi”dir. Tüm Türkiye genelinde adalet hizmetlerinin en hızlı ve verimli olarak kullanılması amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır ve sürekli gelişmektedir.

UYAP Giriş için TIKLA!!

Haciz - İcra

Haciz ve İcra nedir ? İcra kimler ve hangi şartlarda yapılırr?

Haciz Nedir?

Haciz; alacaklının borçlunun mallarına veya banka hesabı gibi varlıklarına el koymasıdır ve böylelikle alacağını icra etmesidir.
Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.

İcra Takibi Nedir?
Alacaklı olan gerçek yada tüzel kişilerin borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır..

İcra Satış Sorgulama

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra ile satışa sunulan mallar hakkında geniş bilgi edinebilir ,satış işlemlerini internet üzerinden online katılabilirsiniz..

İcra Satış Sorgulama için TIKLAYINIZ

Satış ilanlarının satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecektir. Bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile taraflara menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

İçeriği paylaş